Šv. Onos koplyčia

El. paštas: kacergine.koplycia@gmail.com

 

PAMALDOS IR ATLAIDAI

 

ŠV. MIŠIOS:

Pirmaisiais mėnesio penktadieniais – 11 val.

Sekmadieniais – 13 val.

Kitomis dienomis Mišios švenčiamos pagal susitarimą.

Išpažintys klausomos prieš Mišias

 

Švč. Sakramento adoracija – pirmaisiais mėnesio penktadienis po Mišių.

Gegužinės pamaldos – sekmadieniais prieš Mišias.

Birželinės pamaldos – sekmadieniais prieš Mišias.

Rožinio malda – sekmadieniais prieš Mišias.

ATLAIDAI:

Šv. Onos – liepos 26 d. (keliama į artimiausią sekmadienį)


PARAPIJOS TERITORIJA

Gyvenvietės ir kaimai:

Gaižėnėliai, Gaižėnai, Kačerginės mstl., Kuodiškiai, Luobinė, Pypliai ir Virbališkiai.

 

Kačerginės šv. Onos parapija ribojasi su:

Pažėrų, Tabariškių ir Zapyškio parapijomis bei Kauno arkivyskupija.


BENDRUOMENĖ


REKVIZITAI

Dėkojame už Jūsų aukas ir paramą

Pavadinimas: Kačerginės Šv. Onos parapija

Juridinio asmens kodas: 292066520

Adresas: J. Janonio g. 11, Kačerginė,  LT – 53450 Kauno r.

Bankas: AB Swedbank

A.s.: LT98 7300 0101 5502 9221, AB Swedbank


APIE BAŽNYČIĄ IR PARAPIJĄ

Vaizdingame miško parke paskendusi koplyčia. Po Pirmojo pasaulinio karo, išaugus Kačerginės vasarvietei ir padaugėjus gyventojų, susirūpinta jų dvasiniu gyvenimu, imta svarstyti apie šventovės statybą. Tarpukariu Kačerginėje apsistodavęs architektas Vytautas Landsbergis-Žemkalnis 1936 m. parengė unikalios koplyčios projektą: „Tėtė ją suprojektavo iš medžio, lengvą, perregimom sienom, kad pastatyta pušyne neatsiskirtų nuo gamtos – Dievo bažnyčios“ (iš prof. V. Landsbergio prisiminimų).

Tačiau užsakovams ji pasirodė pernelyg netradicinė, todėl 1938 m. pasistatydino kitokią. Prasidėjęs Antrasis pasaulinis karas ir sovietinė okupacija sujaukė parapijos bendruomenę, religinis gyvenimas nutrūko.

Po 1994 m. susikūrusi nauja religinė katalikų bendruomenė ėmėsi iniciatyvos atkurti Kačerginės koplyčią. Naujoji koplyčia pastatyta 1998 m. remiantis V. Landsbergio-Žemkalnio 1936 m. projektu, kurį koregavo architektai Feliksas Jackevičius ir Gediminas Jurevičius. Statyba užtruko 4 mėn. Koplyčią pašventino 1998 m. gruodžio 26 d.

Nors iki Antrojo pasaulinio karo V. Landsbergis-Žemkalnis suprojektavo ne vieną bažnyčia Lietuvoje, Kačerginės koplyčia, visų pirma, išsiskyrė savita, laiką pralenkiančia, filosofija. Pastatas, tampantis ne akcentu, bet jį supančios aplinkos darnia dalimi, kuriame net būdamas viduje gali jausti ryšį su aplinka, tarsi su ja susiliedamas. Deja, ši idėja realizuota tada, kada ši idėja pasaulyje jau nebebuvo tokia avangardinė. Šiaip ar taip, nepaprastai džiugu, kad šią nuostabią idėją galime „išskaityti“ iki šiol. Štai kaip ją perskaitė 2018 m. vykusios tarptautinės jaunimo vasaros stovyklos dalyvis: „Niekada nemaniau, kad Rojaus vartai gali būti stikliniai“ (Petar Vuckovic). Žilvino Rinkšelio tekstas

 

2022 m. gruodžio 13 d. posėdyje pritarus Vyskupijos Kunigų Tarybai, vadovaudamasis Kanonų teisės Kodekso Kan. 515 § 2, Vilkaviškio vyskupijos ordinaras Rimantas Norvila įsteigė naują Romos Katalikų Kačerginės šv. Onos parapiją, kuri oficialiai pradėjo veikti nuo 2022 m. gruodžio 26 d.

 

 Koplyčios nuotraukų autorė: Vita Arlickienė

 FF