Šv. Onos koplyčia

KAČERGINĖS ŠV. ONOS KOPLYČIA

J. Janonio g. 11, Kačerginė,  LT – 53450 Kauno r.

MIŠIOS ŠVENČIAMOS KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ 13 VAL.

Klebonas kun. Juozas Fakėjavas

Mob. tel.: +370 641 10128

El. p.: kacergine.koplycia@gmail.com

Norintiems paremti koplyčią.

Kodas: 292066520

Sąsk. Nr.: LT82 4010 0425 0009 3493

AB DNB bankas

Už mūsų koplyčios geradarius ir jų šeimas meldžiamės Mišiose

kiekvieną mėnesio pirmą penktadienį 12 val.

FF