Sudarytos pirkimo sutartys (vizija)

Nr. Skelbimo data Pirkimo objektas Pirkimo sutarties kaina (Lt) Laimėjusio dalyvio pavadinimas Kita Informacija
1. 2014-08-04 Lauko treniruokliai 38337,37 UAB “Patikimas turtas”