Seniūnaičiai

 
Rytų seniūnaitija Nerijus Strazdas

8 614 46003  n.strazdas@gmail.com
Vidurio seniūnaitija Regina Gasiūnienė

8 612 64269 regin.gasiuniene@gmail.com
Vakarų seniūnaitija Dainius Sakavickas
 
8 698 22596 dainius365@gmail.com
2019 m. gruodžio 4 d. 
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS Nr. ĮS-2266
DĖL KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ REZULTATŲ PATVIRTINIMO
Rytų seniūnaitija: J. Biliūno g., Nemuno g., Kranto g., Liepų g., P. Mašioto g.
Vidurio seniūnaitija: J. Zikaro g., Šaltinio g., Vijoklių g., J. Janonio g. (iki Nr.38)
Vakarų seniūnaitija: J. Janonio g. (nuo Nr. 38), Prieplaukos g., Lakštingalų g.,Taikos g., V. Mykolaičio Putino g., Pušyno g.

Kačerginės seniūnaičių sueigų grafikas 2023 m.

Eil. Nr.

Seniūnaičių sueigų

data

Seniūnaičių sueigų

 laikas

Seniūnaičių sueigų vieta

1.

2023-02-22

18: 00 val. J. Janonio g. 86, Kačerginė, Kauno r.

2.

2023-05-24

18: 00 val. J. Janonio g. 86, Kačerginė, Kauno r.

3.

2023-09-06

18: 00 val. J. Janonio g. 86, Kačerginė, Kauno r.

4.

2023-11-22

18: 00 val. J. Janonio g. 86, Kačerginė, Kauno r.

Pastaba: pasikeitus sueigų datai, laikui ar vietai bus informuojama atskirai.

 

Vasario mėn. 22 d. Kačerginės seniūnaičių sueigos darbotvarkė:

 1. Dėl 2022 m. seniūnijos veiklos ataskaitos pristatymo.
 2. Dėl 2023 m. seniūnijos veiklos plano pristatymo.
 3. Dėl 2023 m. I ktv. lėšų, skirtų bendruomenės veikloms, paskirstymo.
 4. Dėl policijos bendruomenės pareigūnų veiklos pristatymo.
 5. Kiti klausimai.

2023-02-10

 

KRS seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai

 

ČIA galite rasti visą informaciją apie seniūnaičių teises ir pareigas.

Elektroninė atnaujinto seniūnaičio žinyno versija

Kauno r. seniūnaičio kompensuojamos išlaidos

Kauno r. seniūnaičių išlaidų apmokėjimo tvarka

Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas-2021

 

2022 m. ĮVYKĘ SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS

2022 m. vasario 8 d. sueigos nutarimai ( protokolas Nr.V4-1):

SVARSTYTA:

 1. Dėl Janonio g. pėsčiųjų takelio įrengimo ties 94 ir 94A namais.

NUTARTA. Pritarti pėsčiųjų takelio įrengimui ties J. Janonio g.94 ir J.Janonio g.94 A namų valdomis. (BALSAVO: „Už“ – 2, „susilaikė“ -1).

 

2022 m. kovo  3 d. sueigos nutarimai ( protokolas Nr.V4-2):

SVARSTYTA:

 1. Dėl 2021 m. seniūnijos veiklos ataskaitos ir 2022 m. veiklos plano.

NUTARTA. Seniūnaičiai vienbalsiai 2021 m. seniūnijos veiklą įvertino gerai.

 1. Dėl 2022 m. I-o ktv. VBT lėšų.

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta I-o ketvirčio bendruomenės lėšas skirti sveikinimams.

 1. Dėl 2022 – 2024 m. gatvių remonto eiliškumo

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta 2022-2024 m. į prioritetinę Kačerginės remontuotinų  gatvių eilę įtraukti:

 1. J. Zikaro ir J. Janonio g.;
 2. Pušyno g.;
 3. Vijoklių g.;
 4. Viešą kelią per mišką ( vakarinį išvažiavimą);
 5. Lakštingalų g.

 

2022 m. gegužės 19 d. sueigos nutarimai (protokolas Nr.V4-3):

SVARSTYTA:

 1. Dėl Lakštingalų gatvės kelio ženklų.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarti  kelio ženklų Nr. 303 ir Nr. 552 įrengimui Lakštingalų gatvėje.

 1. Dėl Prieplaukos gatvės kelio ženklų.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarti  kelio ženklų Nr. 303 su papildoma lentele „Išskyrus valčių transportą“ įrengimo Prieplaukos gatvėje.

 1. Dėl bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 m. gegužės 24 d.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta sūpynių vaikams įrengimui.

 1. Dėl projekto idėjos.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta „Mini futbolo stadiono su bėgimo takeliu“  idėjai.

 1. Dėl II ketvirčio lėšų bendruomenėms.

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta II-o ketvirčio bendruomenės lėšas skirti sveikinimams.

 

2022 m. rugsėjo 8 d. sueigos nutarimai (protokolas Nr.V4-4):

SVARSTYTA:

 1. Dėl vietinės reikšmės kelių remonto eiliškumo 2023-2025 m.;

NUTARTA. Vienbalsiai patvirtinti atrankos kriterijai pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo 2 priedą (pridedama), vienbalsiai reitinguotos seniūnijos gatvės (reitingavimo lentelė pridedama) bei vienbalsiai patvirtintas 2023-2025 m. gatvių remonto eiliškumas (sąrašas pridedamas).

 1. Dėl III ketvirčio lėšų bendruomenėms;

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta III-o ketvirčio bendruomenės lėšas skirti sveikinimams.

 1. Dėl J.Biliūno g. apšvietimo;

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta apšvietimo projekto J. Biliūno g. pabaigoje parengimui.

 1. Dėl aikštelės petankei įrengimo.

NUTARTA. Vienbalsiai pritarta ieškoti rėmėjų ir Liepų parke arčiau Nemuno įrengti petankės žaidimo aikštelę.

 

2022 m. lapkričio d. sueigos nutarimai (protokolas Nr.V4-5):

 SVARSTYTA:

 1. Dėl rekomendacijos gatvių pavadinimams.

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta naujai formuojamai gatvei nuo J. Janonio g. rekomenduoti „Merkurijaus“ pavadinimą, o formuojamai gatvei nuo Stovyklavietės g.– „Miško“.

 

2022 m. gruodžio 6 d. sueigos nutarimai ( protokolas Nr.V4-6):

SVARSTYTA:

 1. Dėl IV ketvirčio lėšų bendruomenėms.

NUTARTA. Vienbalsiai nutarta IV-o ketvirčio bendruomenės lėšas skirti sveikinimams.