P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija

P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija

Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija įkurta 2002 metais.

Ypatingai svarbi šio darinio organizatorė buvo Baniutė Mašiotaitė-Kronienė. Talentingo pedagogo, gražių verstinių ir gausių originalių knygelių vaikams autoriaus Prano Mašioto anūkė suteikė unikalią galimybę draugijai: veikti, kurti savo tėvų – Jono ir Veronikos Mašiotų – vasarvietėje, kaip ji sako „mano vaikystės rojuje“. Čia, be abejo, lankydavosi ir senelis, Pranas Mašiotas, mėgęs sėdėti pavėsinėje ir kurti.

SVARBIAUSI   DRAUGIJOS   ĮVYKIAI:

2001 m. rugsėjo 11 d. Baniūtė Mašiotaitė Kronienė su Elzbieta R. Jakiene, padedant Linai Sinkevičienei,  subūrė ir suorganizavo draugijos iniciatyvinės grupės sueigą „Ar išsaugosim Palankių kaimo atminimą?”, Po ilgų svarstymų buvo nutarta: steigti „Prano ir Jono Mašiotų  palikimo puoselėtojų draugiją“.

Lina Sinkevičienė 2002 m. sausio 22 d. LR Teisingumo ministerijoje įregistravo Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugiją. Tapo jos pirmininke.

Nuo 2002 – rengiami „Prano Mašioto pasakų” vakarai, vaikų vasaros stovyklėlės.
2005 m. spalio 6 d. Prano Mašioto anūkė Baniutė Mašiotaitė-Kronienė draugijai padovanojo  atgautą savo tėvų nuosavybę Kačerginėje – 4 žemės sklypus ir namelį.

 

2004 m. surengta I-oji respublikinė jaunųjų medžio skulptorių stovykla:

„Prano Mašioto pasakų parkas”, skirta lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui. Tautodailininkai A. Jasilionis, A. Teresius, V. Vikšraitis, S. Čėsna sukūrė 7 ąžuolines skulptūras,
2005 m. surengta II-oji skulptorių stovykla „Prano Mašioto pasakų parkas” (sukurtos 7 skulptūros).

2006 m. surengta vaikų kūrybinė stovykla „Pasakos langinėse”

2007 m. surengta vaikų kūrybinė edukacinė stovykla „Prano Mašioto pasakų paukščiai“.

2010-2018 organizuotos ekskursijos, savaitės vaikų stovykla, golfo žaidynės

2018 m. paminėtas Prano Mašioto 155 gimtadienis

2018 m. Mašiotynėje įrengta Kalėdų prakartėlė

2019 m. balandžio mėnesį Mašiotynėje stovyklavo būrys skautų.

Vienas iš džiugiausių įvykių – Baniutės Mašiotaitės Kronienės viešnagė Lietuvoje. Mielai ir garbingai viešniai skyrėme trejetą ypatingesnių veiksmų. Pirmasis –  ekskursija į Kėdainių kraštą. Šioje kelionėje aplankėme Paberžę, netoliese įsikūrusį Knygnešystės muziejų ir dvi Mašiotų giminei svarbias vietas: Vadaktėlius ir Zaosę, vadinamą Urbšyne.

Antrasis – Mašiotynėje „įkurdinome“ Palankių –  senojo žvejų kaimo gyventojus. Tai archyvinių nuotraukų paroda.

Trečiasis – organizavome filmo apie Baniutę Kronienę sukūrimą (rež. A.Barysas). „Ilgesio dovana Lietuvai“. Šio filmo peržiūros, dalyvaujant režisieriui, buvo dvi.

Artėjant Vėlinėms, aplankėm Petrašiūnų kapinėse Mašiotų šeimos narių amžino poilsio vietas.

2002-2010 metais draugijos valdybos pirmininkė Lina Sinkevičienė

2010-2018 metais draugijos pirmininkė Virginija Pūrienė

Nuo 2018 metų spalio mėnesio draugijai vadovauja Birutė Landsbergytė

Svarbi veiklos dalis – skleisti žinią apie rašytoją, jo šeimą: sūnų Joną Mašiotą – matematikos mokytoją, dukrą Mariją Mašiotaitę-Urbšienę lituanistę, bibliografę, žentą Juozą Urbšį – diplomatą, vertėją.