P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija

Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugija įkurta 2002 metais.

Ypatingai svarbi šio darinio organizatorė buvo Baniutė Mašiotaitė-Kronienė. Talentingo pedagogo, gražių verstinių ir gausių originalių knygelių vaikams autoriaus Prano Mašioto anūkė suteikė unikalią galimybę draugijai: veikti, kurti savo tėvų – Jono ir Veronikos Mašiotų – vasarvietėje, kaip ji sako „mano vaikystės rojuje“. Čia, be abejo, lankydavosi ir senelis, Pranas Mašiotas, mėgęs sėdėti pavėsinėje ir kurti.

SVARBIAUSI   DRAUGIJOS   ĮVYKIAI:

2001 m. rugsėjo 11 d. Baniūtė Mašiotaitė Kronienė su Elzbieta R. Jakiene, padedant Linai Sinkevičienei,  subūrė ir suorganizavo draugijos iniciatyvinės grupės sueigą „Ar išsaugosim Palankių kaimo atminimą?”, Po ilgų svarstymų buvo nutarta: steigti „Prano ir Jono Mašiotų  palikimo puoselėtojų draugiją“.

Lina Sinkevičienė 2002 m. sausio 22 d. LR Teisingumo ministerijoje įregistravo Prano ir Jono Mašiotų palikimo puoselėtojų draugiją. Tapo jos pirmininke.

Nuo 2002 – rengiami „Prano Mašioto pasakų” vakarai, vaikų vasaros stovyklėlės.
2005 m. spalio 6 d. Prano Mašioto anūkė Baniutė Mašiotaitė-Kronienė draugijai padovanojo  atgautą savo tėvų nuosavybę Kačerginėje – 4 žemės sklypus ir namelį.

 2004 m. surengta I-oji respublikinė jaunųjų medžio skulptorių stovykla:

„Prano Mašioto pasakų parkas”, skirta lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečiui. Tautodailininkai A. Jasilionis, A. Teresius, V. Vikšraitis, S. Čėsna sukūrė 7 ąžuolines skulptūras,
2005 m. surengta II-oji skulptorių stovykla „Prano Mašioto pasakų parkas” (sukurtos 7 skulptūros).

2006 m. surengta vaikų kūrybinė stovykla „Pasakos langinėse”

2007 m. surengta vaikų kūrybinė edukacinė stovykla „Prano Mašioto pasakų paukščiai“.

2010-2018 organizuotos ekskursijos, savaitės vaikų stovykla, golfo žaidynės

2018 m. paminėtas Prano Mašioto 155 gimtadienis

2018 m. Mašiotynėje įrengta Kalėdų prakartėlė

2019 m. balandžio mėnesį Mašiotynėje stovyklavo būrys skautų.

Vienas iš džiugiausių įvykių – Baniutės Mašiotaitės Kronienės viešnagė Lietuvoje. Mielai ir garbingai viešniai skyrėme trejetą ypatingesnių veiksmų. Pirmasis –  ekskursija į Kėdainių kraštą. Šioje kelionėje aplankėme Paberžę, netoliese įsikūrusį Knygnešystės muziejų ir dvi Mašiotų giminei svarbias vietas: Vadaktėlius ir Zaosę, vadinamą Urbšyne.

Antrasis – Mašiotynėje „įkurdinome“ Palankių –  senojo žvejų kaimo gyventojus. Tai archyvinių nuotraukų paroda.

Trečiasis – organizavome filmo apie Baniutę Kronienę sukūrimą (rež. A.Barysas). „Ilgesio dovana Lietuvai“. Šio filmo peržiūros, dalyvaujant režisieriui, buvo dvi.

Artėjant Vėlinėms, aplankėm Petrašiūnų kapinėse Mašiotų šeimos narių amžino poilsio vietas.

2002-2010 metais draugijos valdybos pirmininkė Lina Sinkevičienė

2010-2018 metais draugijos pirmininkė Virginija Pūrienė

Nuo 2018 metų spalio mėnesio draugijai vadovauja Birutė Landsbergytė

Svarbi veiklos dalis – skleisti žinią apie rašytoją, jo šeimą: sūnų Joną Mašiotą – matematikos mokytoją, dukrą Mariją Mašiotaitę-Urbšienę lituanistę, bibliografę, žentą Juozą Urbšį – diplomatą, vertėją.

2020 metai

 Visam pasauliui paženklinti nauja spalva, padarė įtakos ir draugijos gyvenimui: sumažėjo bendrų, viešų veiklų.  Pavyko birželio mėn. suorganizuoti prasmingą renginį  „Kaipo pavojingi Lietuvos valstybei“ Mašiotų vasarvietės  aplinkoje.  Gruodžio mėnesį –nuotoliniu būdu- paminėjome Prano Mašioto gimtadienį.  Svarbi veikla – intensyvus susirašinėjimas, dažni pokalbiai su B.Mašiotaite Kroniene. Tai yra medžiagos apie Prano ir Jono Mašiotų šeimas rinkimas, tai yra gausi nauja informacija apie Kačerginės namus ir aplinką.

2021 metai

Dar vis gyvenome apribotomis karantino sąlygomis. Ir dar – neturėdami sutvarkytos draugijos būstinės, taigi viešiems renginiams, edukacijoms tinkamos aplinkos.

Vasario 16-ajai renginys (Zoom programą) „Nepriklausomybė karo metu“ (G.Petkevičaitės Bitės atsiminimai); A.Baryso filmo „Ilgesio dovana Lietuvai“ premjera (05.29), dvi edukacijos Kauno miesto moksleiviams (06.10 ir 06.13). Birželio mėn. renginys okupacijos ir tremties dienoms „Ką jie mums padarė“, dalyvaujant prof. D.Gailienei,.  Liepos  mėn. dalyvauta bendrame projekte su Kamerinės muzikos fondu „Pasivaikščiojimas su muzika“.

 Gavus paramą  buvo tvarkyti senieji mūsų parkų medžiai (genėtos šakos, išsišakojimai surišti tvirtinančiais lynais).

2022 metai

2022 metų gausių darbų ir intensyvaus veikimo Mašiotų vasarvietės aplinkoje rezultatai matomi bus 2023m. Svarbiausias  –  namelio rekonstrukcija. Kitas reikšmingas – projekto teikimas VVgrupei ir finansavimo patvirtinimas Mašiotų parko tvarkymui (pavėsinė, takelių atnaujinimas, 4 stendai, suoliukai), pirmojo etapo darbų atlikimas.  Renginiai: birželio 19 ir liepos 6d. rodėme S.Loznicos filmą  „Mrs. Landsbergis.Sugriauti blogio imperija“.

2023 metai

2023 m. P. ir J. Mašiotų palikimo puoselėtojų draugijai pavyko įgyvendinti tris darbus, iš kurių svarbiausias – vasarnamio atnaujinimas. „Kadaise Palankių kaime stovėjęs medinis namelis, vėliau tapęs draugijos būstine, nuo drėgmės buvo praktiškai supuvęs. Atliekant remontą, pakeistos medinės statinio dalys, įvestos būtinosios komunikacijos, sukurtos muziejaus, edukacijų ir renginių erdvės“, – pasakojo draugijos vadovė.
✅Įgyvendinant projektą „Mašiotų parko rytdiena“ pavyko gauti Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų, už kurias parke įrengta erdvi pavėsinė su ja juosiančia kėdučių-suolelių eile, romantišką atmosferą kuriantis apšvietimas, informaciniai stendai, kuriuose pasakojama apie Mašiotų giminę, Palankių kaimą ir jo gyventojus. Projektą kofinansavo Kauno rajono savivaldybė.
✅Sutelktomis bendruomenės pastangomis impregnuotos ir perdažytos 14-ka beveik prieš 20 metų sukurtų medinių skulptūrų. Lėšas šiam tikslui suaukojo vietos gyventojai, o restauravimo darbus atliko skulptorius Vidmantas Vikšraitis.

Renginiai. Atnaujintame namelyje – draugijos būstinėje gegužės mėnesį suorganizavome Kačerginės moterų rankdarbių parodą. Birželio mėnesį naujoje parko erdvėje – Sigitui Gedai -80. Poezijos ir fotografijos popietė. Rugpjūčio mėnesį – poezijos ir muzikos popietė „Palankiais panemuniais‘, dalyvaujant profesoriams V.Landsbergiui ir P.Vyšniauskui. Atnaujintą namelį ir parko projektą pristatėme renginiu „Trys džiaugsmai Mašiotynėje‘, dalyvaujant A.Kačanausko muzikos mokyklos moksleivių  akordeonistų orkestrui ir mokytojams. Lapkričio mėnesį kvietėme į renginį „Kauno kinematografai ir kino kronikos iki Pirmojo pasaulinio karo pradžios“. Temą plačiai pristatė dr. J.Blažiūnas.   Organizavome 7 edukacijas Kačerginės ir Vilniaus „Žėručio“ pradinių mokyklų moksleiviams.

 

 

Informacija atnaujinta 2023-12-11