Dėl atliekų surinkimo tvarkos ir mokesčių

Dvinarė rinkliava susideda iš pastoviosios ir kintamosios dedamųjų:

pastoviąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas sudaro nuo komunalinių atliekų kiekio nepriklausančios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos (skirtos ilgalaikiam komunalinėms atliekoms tvarkyti skirtos infrastruktūros eksploatavimui, jos atnaujinimui užtikrinti, taip pat aplinkos taršai mažinti). Pastoviąją dedamąją moka visi Savivaldybės nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys; 

kintamąsias komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudas sudaro su komunalinių atliekų kiekiu susijusios komunalinių atliekų tvarkymo sąnaudos. Kintamąją dedamąją moka nekilnojamojo turto objektų savininkai, kuriems teikiama komunalinių atliekų paėmimo ir tvarkymo paslauga.  

Nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo gali būti atleisti nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys, deklaravę, kad ne mažiau kaip 3 mėnesius nekilnojamo turto objekte nebus gyvenama arba jame nebus vykdoma ūkinė veikla.

Vietinės rinkliavos pastoviosios ir kintamosios dedamųjų nemoka negyvenamų statinių, registruotų nekilnojamojo turto objekte, savininkai ar jų įgalioti asmenys, kurių statinyje yra įvykusi ir (ar) nepašalinta statinio avarija arba statinių naudojimą sustabdė statinio naudojimo priežiūrą atliekantis viešojo administravimo subjektas, vadovaudamasis Statybos įstatymo nuostatomis.

Siekiant, kad nekilnojamojo turto objektas, Nuostatuose nustatyta tvarka:

  • būtų atleistas nuo kintamosios Vietinės rinkliavos dedamosios mokėjimo,
  • būtų įtrauktas į netinkamų naudoti nekilnojamojo turto objektų kategoriją,
  • būtų priskirtas individualaus naudojimo konteineris (konteinerio užsakymas) ir dėl to perskaičiuotas kintamosios dalies dydis,

reikia kreiptis į Vietinės rinkliavos administratorių UAB Komunalinių paslaugų centrą, Vytauto g. 71, Garliava, tel. (8 679) 21033, el. p. rinkliava@rkpc.lt.

Išsamiau www.krs.lt

2021-04-16

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *