Dalyvaujamasis biudžetas Kauno rajone

Kovo 31 d. 15 val. informacinis renginys „Dalyvaujamasis biudžetas Kauno rajone!

Renginyje dalyvaus Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, apie DB užsienyje ir Lietuvoje kalbės Transparency International Lietuvos skyriaus atstovai, patirtimi dalinsis Klaipėdos bendruomenių asociacijos vatstovai Gintaras Ramašauskas ir Renaldas Kulikauskas, Alytaus miesto vartų idėjos autoriai menininkai Algirdas ir Remigijus Gataveckai bei Artūras Mažeika, bus pristatytas Kauno rajono gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, paraiškos ir priedų pildymo reikalavimai. Renginį moderuos Kauno rajono savivaldybės žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vedėjas Tomas Didžiulis. Renginio metu bus galima pateikti klausimus, diskutuoti programos įgyvendinimo tema.

Prisijungti į renginį galima pagal šią nuorodą:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2M2NzMyZmYtZDYxNS00YjQwLWI0NTgtMzQyN2NkN2I1YTg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220e9b4064-e314-412b-977b-a20da7473ad5%22%2c%22Oid%22%3a%2230298bd6-81be-401a-8dce-1dfe645bb417%22%7d

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *