Kategorija: Naujienos

PRITARTA KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO 2-OJO KEITIMO KONCEPCIJAI (II ALTERNATYVAI)

Informuojame, kad Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius 2021 m. vasario 22 d įsakymu Nr. ĮS-384 „Dėl pritarimo Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijai“ pritarė Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 2-ojo keitimo koncepcijai – II-ajai alternatyvai. Bendrųjų sprendinių formavimo stadijoje taip pat buvo atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

Savivaldybė padės įgyvendinti gyventojų projektus

Gyventojų sugalvotiems, nekomerciniams, viešųjų erdvių aplinkos gražinimo projektams, savivaldybė šiemet skirs 50 tūkst. eurų. Taryba patvirtino Kauno rajono gyventojų iniciatyva teikiamų projektų, skirtų gyvenamajai aplinkai gerinti, projektinių idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašą. Tai nauja programa, kuri skatins gyventojus dalyvauti biudžeto įgyvendinime.   2021-03-02

Dėl galimai užliejamų teritorijų

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informuoja, kad gyvenantys galimai užliejamose teritorijose prie Nemuno, Neries ir Nevėžio, laiku pasirūpintų laikomais gyvūnais, kad nežūtų galimo potvynio metu. Atkreipkite dėmesį į gyvūnus, augintinius, ypač rišamus šunis ir šunis voljeruose, kur jie gali būti užtvindyti, bei bičių avilius.

Gyvenamosios vietos deklaravimas atveria daugiau galimybių gyventi geriau

Gyventojų skaičius Kauno rajone stabiliai didėja jau daug metų, tik 2019-aisiais jis šiek tiek stabtelėjo. Planuojama, kad Kauno rajono savivaldybės pajamos 2021 m.  su paskola, rinkliavomis ir laisvu likučiu sudarys 69 mln. eurų. GPM sudaro mokesčių liūto dalį, todėl labai svarbu, kad žmonės deklaruotų gyvenamąją vietą Kauno rajone. Tuomet didžioji dalis šio mokesčio sugrįžta į savivaldybės biudžetą ir lėšos panaudojamos krašto reikmėms: keliams, darželiams, parkams, dviračių takams ir panašiai.

2021 metų šiukšlių išvežimo kalendorius

Vietinės rinkliavos administratorius „Komunalinių paslaugų centras“ primena mokesčio mokėtojams apie būtinybę pateikti dokumentus, įrodančius, kad NT objektu šiuo mokestiniu laikotarpiu nebuvo naudotasi. Seniūnijos pažymų ir elektros sunaudojimo pažymų „Komunalinių paslaugų centras“ laukia iki 2021 m. sausio 31 d. Dokumentus būtina pateikti, net jei nesinaudojimo NT objektu laikotarpis truks ir 2021 m. Nepateikus šių dokumentų 2020 m. mokestinio laikotarpio lengvata bus anuliuota.

Judėjimo ribojimai

Nuo gruodžio 16 d. visoje šalyje įsigaliojo griežtesnis karantinas, tad jau nuo šio savaitgalio bus ribojamas judėjimas tarp savivaldybių. JUDĖJIMO ŠALYJE KLAUSIMAI 1. Kokių dokumentų reikia, vykstant į darbą kitoje savivaldybėje? Reikėtų turėti savo asmens dokumentą ir dokumentą, įrodantį, kad dirbate kitoje savivaldybėje (darbo sutartį, darbo pažymėjimą, leidimą įeiti į darbovietę, darbdavio išduotą pažymą). Tai gali būti tiek popieriniai dokumentai, tiek nufotografuoti dokumentai elektroninėse laikmenose (pvz. mobiliajame telefone, plančetėje ir pan.).

Karščiavimo klinika Garliavoje atnaujina veiklą

 Vytauto g. 57A, Garliavoje,  pirmadienį, lapkričio 16 d. atnaujina veiklą karščiavimo klinika. Į ją galės kreiptis viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintys Kauno rajono teritorijoje esantys karščiuojantys pacientai, turintys elektroninį šeimos gydytojo siuntimą. Karščiavimo klinika dirbs darbo dienomis nuo 14 iki 18 val.

Kauno rajono savivaldybė – geltonojoje zonoje

Atsižvelgiant į koronaviruso plitimą, pakaunėje atšaukti visi suplanuoti renginiai. Gyventojai prioritetine tvarka bus aptarnaujami nuotoliniu būdu, todėl savivaldybės administracija ragina įvairius prašymus teikti elektroninėmis priemonėmis, konsultuotis telefonu. Patekimas į savivaldybės ir seniūnijų patalpas yra ribojamas, todėl gyventojai turi iš anksto registruotis ir atvykti paskirtu laiku.

Išankstinis balsavimas antrajame rinkimų ture

Gyventojai, kurie negalės dalyvauti Seimo rinkimuose spalio 25 d, savo balsą galės atiduoti bet kurioje išankstinio balsavimo vietoje spalio 19-22 dienomis nuo 7 iki 20 val., nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos. Išankstinis balsavimas vyks ir Kauno rajono savivaldybėje,  Savanorių pr. 371 (įėjimas iš Kalniečių poliklinikos pusės arba iš P. Lukšio g.).

Išankstinis balsavimas

Negalėsiantys dalyvauti Seimo rinkimuose spalio 11 d, savo balsą spalio 5, 6, 7 ir 8 dienomis nuo 7 iki 20 val. gali atiduoti bet kurioje išankstinio balsavimo vietoje, nepriklausomai nuo savo gyvenamosios vietos. Išankstinis balsavimas vyksta ir Kauno rajono savivaldybėje,  Savanorių pr. 371 (įėjimas iš Kalniečių poliklinikos pusės arba iš P. Lukšio g.)

Nuo rugpjūčio 1-os dienos gyventojai aptarnaujami su “kaukėmis”

Ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendime, kuris įsigalioja 2020 m. rugpjūčio 1 d., nurodyta, jog institucijos, įstaigos ir įmonės turės aptarnauti lankytojus, užtikrindamos saugos priemones. Jos įpareigojamos užtikrinti, kad lankytojus aptarnaujantys darbuotojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones – veido kaukes, respiratorius arba kitas priemones.

Dėl žolės šienavimo!

Primename, kad vegetacijos metu reikia šienauti aukštesnę nei 20 cm žolę (ypač piktžoles), o vejose – aukštesnę nei 10 cm ir ne rečiau kaip kartą per mėnesį, iškirsti nuolat augančius menkaverčius krūmus, prižiūrėti ir tvarkyti želdinius. Ganyklas ir pievas privalu nušienauti iki rugpjūčio 1 d. PASTABA. Intensyvų triukšmą kelianti veikla galima darbo dienomis 7-19 val.; savaitgaliais ir švenčių dienomis 10-19 val. (išskyrus avarijų likvidavimo atvejus).  

Visi elektros vartotojai gali pasirinkti tinkamiausią elektros energijos tiekėją

2020 m. gegužės 7 d. LR Seimui priėmus Elektros energetikos įstatymo pataisas, Lietuva prisijungia prie daugumos Europos sąjungos šalių, kuriose visi elektros vartotojai gali pasirinkti tinkamiausią elektros energijos tiekėją. Iki šiol gyventojai mūsų šalyje elektros energiją pirko iš visuomeninio tiekėjo, o jos kainą nustatė Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). 

Stambiagabaričių atliekų išvežimas

Birželio 15 dieną (pirmadienį) apvažiavimo būdu iš gyventojų bus renkamos stambiagabaritės atliekos: baldai ir stambi buitinė technika. Gyventojai, kuriems reikalinga ši paslauga, turi informuoti seniūnijos darbuotojus telefonu 569 223 iki birželio 11 dienos nurodydami atliekų rūšį bei kiekį.

Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. Kauno rajono savivaldybėje įvesta Vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą. Vietinę rinkliavą privalo mokėti visi fiziniai asmenys, gyvenantys arba kitu pagrindu teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus Savivaldybės teritorijoje, ir visi juridiniai asmenys, teisėtai valdantys nekilnojamojo turto objektus Savivaldybės teritorijoje.  Vietinė rinkliava administruojama vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario mėn. 27 d. sprendimu Nr. TS-71 patvirtintais Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų

Pradedama rengti projekto “Kraštovaizdžio tvarkymas Kauno rajono savivaldybėje” visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa

Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad planuoja pasinaudoti Europos Sąjungos struktūrinių fondų teikiama parama pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonę „Kraštovaizdžio apsauga“ remiamą veiklą „Kraštovaizdžio formavimas ir ekologinės būklės gerinimas gamtinio karkaso teritorijose“.

Rekomendacijos NVO

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė rekomendacijas nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant padėti joms planuoti kasdienę veiklą Lietuvoje dėl koronaviruso paskelbus ekstremalią situaciją ir karantiną.

Parengti J. Janonio ir J. Zikaro gatvių rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai

Informuojame, kad, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, yra parengti J. Janonio ir J. Zikaro gatvių Kačerginės mstl., Kauno r. sav. rekonstravimo projekto projektiniai pasiūlymai.

Karščiavimo klinika Garliavoje

Į karščiavimo kliniką, įsikūrusią Vytauto g. 57 A Garliavoje, galės atvykti karščiuojantys (temperatūra 37,8⁰ C ir daugiau) 18–60 metų amžiaus Kauno rajono gyventojai, pajutę bent vieną iš viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų: kosulį, gerklės skausmą, pasunkėjusį kvėpavimą.

Informacija dėl komunalinių atliekų

„Nuo balandžio 1 d. Kauno rajono gyventojams bus pradėta taikyti vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir išvežimą. Visi komunalinių atliekų turėtojai, visi fiziniai ir juridiniai asmenys, valdantys nekilnojamąjį turtą, naudojantys jį ar juo disponuojantys (išskyrus žemės sklypus) savivaldybės teritorijoje turės mokėti šį mokestį“, – informavo Kauno rajono savivaldybės Aplinkos skyriaus vyriausiasis specialistas Marius Čelka.

Visoje Lietuvoje skelbiamas karantinas

Kauno rajono savivaldybės gyventojai informuojami tel. 8 620 13 051 el. p. info@krs.lt; Sekite naujienas mūsų interneto svetainėje www.krs.lt taip pat Kauno rajono bendruomenės feisbuko paskyroje. Jei sekate pranešimus žiniasklaidoje, rinkitės šaltinius, kurių patikimumas kelia mažiausiai dvejonių (LRT). Pajutę negalavimus skambinkite Koronos karštąja linija, kuri veikia visą parą, tel. 1808

Kauno rajone uždaromos mokyklos, darželiai, draudžiami renginiai, kelionės

Vyriausybė ketvirtadienį pritarė Valstybės ekstremalių situacijų komisijos (toliau – VESK) siūlymui dėl koronaviruso grėsmės dviems savaitėms sustabdyti visų šalies švietimo, kultūros, sporto ir laisvalaikio įstaigų veiklą, uždrausti keliones į kai kurias valstybes. Kauno rajono savivaldybės administracija informuoja, kad nuo rytojaus rekomenduojama nevesti vaikų į švietimo įstaigas, o nuo kovo 16 dienos iki kovo 27 dienos nutraukiamas ugdymo procesas Kauno rajono ugdymo įstaigose – lopšeliuose, darželiuose, profesinėse mokyklose, universitetuose.

Kauno rajono savivaldybėje skelbiama gripo epidemija

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos”, Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius pasirašė įsakymą, kuriuo nuo 2020 m. kovo 5 d. Kauno rajono savivaldybėje skelbiama gripo epidemijos pradžia.

« Older Entries Recent Entries »