tackis

Kačerginės seniūnija

Tu amžinai žalia, pušynų Kačergine, vilnijančiame Nemuno glėby.