Seniūnaičiai

Artėja seniūnaičių rinkimai

Kandidatų į seniūnaičius registracija prasideda prieš 15 kalendorinių dienų ir baigiasi likus 7 kalendorinėms dienoms iki rinkimų. Kandidatu į seniūnaičius gali būti pilnametis seniūnaitijos gyventojas, deklaravęs gyvenamąją vietą toje seniūnaitijoje, kurioje jo kandidatūra siūloma į seniūnaičius.

Seniūnaičių rinkimų tvarkos aprašas-2019

2019-09-20 KRSA Direktoriaus įsakymu Nr.1803 patvirtas Kačerginės seniūnijos seniūnaičių rinkimų grafikas:

Rytų seniūnaitija –  2019-10-08 18 h gyventojų susirinkimas  seniūnijos patalpose (J.Janonio g.86, Kačerginė)

Vidurio seniūnaitija – 2019-10-10 18 h gyventojų susirinkimas seniūnijos patalpose

Vakarų seniūnaitija – 2019-10-15 18 h gyventojų susirinkimas seniūnijos patalpose

*Seniūnaitį renka toje seniūnaitijoje gyvenamąją vietą deklaravę ir rinkimų teisę turintys gyventojai.

*Seniūnaitis renkamas 4 metams.

09/20/2019

Kandidatas į Rytų seniūnaitijos seniūnaičius Nerijus Strazdas.

10/02/2019

Kandidatė į Vidurio seniūnaitijos seniūnaites Regina Gasiūnienė.

10/04/2019

Kandidatas į Vakarų seniūnaitijos seniūnaičius Dainius Sakavickas.

10/09/2019

 

Rytų seniūnaitija Nerijus Strazdas

8 614 46003  n.strazdas@gmail.com
Vidurio seniūnaitija Regina Gasiūnienė

8 612 64269 regin.gasiuniene@gmail.com
Vakarų seniūnaitija Ieva Domeikienė

8 650 94405 ieva.domeikiene@gmail.com
KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUSĮSAKYMAS
DĖL GALUTINIŲ SENIŪNAIČIŲ RINKIMŲ REZULTATŲ PATVIRTINIMO
2017 m. rugpjūčio  29 d.  Nr. ĮS-1663
Rytų seniūnaitija: J.Biliūno g., Nemuno g., Kranto g., Liepų g., Mašioto g.
Vidurio seniūnaitija: J.Zikaro g., Šaltinio g., Vijoklių g., J.Janonio g. (iki Nr.38)
Vakarų seniūnaitija: J.Janonio g. (nuo Nr.38), Prieplaukos g., Lakštingalų g.,Taikos g., V. Mykolaičio Putino g., Pušyno g.

Kačerginės seniūnaičių sueigų grafikas 2019 m.

Eil. Nr.

Seniūnaičių sueigų

data

Seniūnaičių sueigų

 laikas

Seniūnaičių sueigų vieta

1.

2019-03-13

17 : 30 val. J. Janonio g. 86, Kačerginė, Kauno r.

2.

2019-06-05

17 : 30 val. J. Janonio g. 86, Kačerginė, Kauno r.

3.

2019-09-04

17 : 30 val. J. Janonio g. 86, Kačerginė, Kauno r.

4.

2019-11-20

17 : 30 val. J. Janonio g. 86, Kačerginė, Kauno r.

Pastaba: pasikeitus sueigų datai, laikui ar vietai bus informuojama atskirai.

 

KRS seniūnaičių sueigos ir išplėstinės seniūnaičių sueigos nuostatai

 

2019 m. Bendruomeninės veiklos rėmimas pagal 2.3 priemonę

 

ČIA galite rasti visą informaciją apie seniūnaičių teises ir pareigas.

Elektroninė atnaujinto seniūnaičio žinyno versija

Kauno r. seniūnaičio kompensuojamos išlaidos

Kauno r. seniūnaičių išlaidų apmokėjimo tvarka