Numatomi darbai

  • Dėl dutiekio tinklo tiesimo darbų atidėjimo rudeniui, planuotas 2018 m. Kranto gatvės remontas bus atliekamas 2019 m. pavasarį.
  • AB „ESO“ paskelbtas konkursas dėl rangovo parinkimo dujotiekio statybai užtruko ilgiau nei buvo planuota –  dujotiekio tiesimo darbų pradžia nusikelia į rudenį.

 

Kauno r. Kačerginės miestelio viešosios infrastruktūros plėtra

2018 m. seniūnijoje atlikti darbai

2017 m. seniūnijoje atlikti darbai

Informuojame, kad vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 31 straipsnio 4 dalimi rengiamas Kauno rajono savivaldybės dalies kurortinės teritorijos bendrasis planas (vietovės lygmens).
Planavimo organizatorius – Kauno rajono savivaldybės administracijos direktorius.
  KRST 2017-04-27 sprendimas TS 186 „Dėl Kauno rajono savivaldybės dalies kurortinės teritorijos bendrojo plano (vietovės lygmens) rengimo, tikslų nustatymo“.

2016 m. seniūnijoje atlikti darbai