Kvietimas bendruomenėms teikti paraiškas

Paskelbtas  kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę “Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse”.

Kačerginės seniūnijoje finansuotina veikla– bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti.

Mažiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 500 eurų.

Didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 891 Eur.

Projektų paraiškos su lydraščiu priimamos nuo 2018 m. rugpjūčio 8 d. iki 2018 m. rugsėjo 10 d. 17 val. Kauno rajono savivaldybės administracijos priimamajame, 226 kabinete (Savanorių pr. 371, Kaunas).

Pateikiamas vienas paraiškos ir jos priedų originalas. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti kompiuteriu, lietuvių kalba, atspausdinti ir susegti į segtuvą. Paraiška turi būti užpildyta pagal rekomenduojamą paraiškos formą (Savivaldybės aprašo 1 priedas) ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką.

Pareiškėjas kartu su paraiška pateikia šių dokumentų kopijas:

  1. pareiškėjo steigimo dokumento (pvz.: nuostatų, įstatų, steigimo sutarties) (religinės bendruomenės ir bendrijos gali pateikti Kanonų teisės kodekso ištrauką, kurioje būtų nurodyta, kad jos gali verstis atitinkama veikla);
  2. pareiškėjo vykdytos dvejų pastarųjų kalendorinių metų veiklos ataskaitos;
  3. asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytos deklaracijos (pagal Savivaldybės aprašo 5 priedo formą);
  4. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;
  5. jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais), – bendradarbiavimo susitarimo / sutarties;
  6. jeigu į projekto veiklas bus įtraukiami savanoriai, – laisvos formos pažymos apie planuojamų įtraukti savanorių skaičių ir asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, pasirašytą pasižadėjimą atsiskaitant už projekto veiklų įgyvendinimą pateikti sutartis su projekto veiklose faktiškai dalyvavusiais savanoriais;
  7. kitų dokumentų, kuriuos, pareiškėjo nuomone, tikslinga pateikti.

Kontaktinis asmuo – Aplinkos skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita Makarienė, tel. (8 37) 30 55 95,  el. paštas jurgita.makariene@krs.lt

Finansavimo aprašas

Paraiškos forma

Deklaracijos forma

Nešališkumo deklaracijos forma

Projekto įgyvendino sutarties forma

Vertinimo anketos forma

08/10/2018

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *